Opozycja przedstawiła swoich kandydatów

W pierwszej piątce na liście wyborczej są Julia Tymoszenko i Jurij Łucenko. Obydwoje odbywają obecnie kary pozbawienia wolności więc raczej Centralna Komisja Wyborcza wykreśli ich z list. Sensacją okazało się też miejsce na liście dla dyrektora kanału TVi Mykoły Kniażyckiego.

Zjazd Zjednoczonej Opozycji miał się początkowo odbyć o 11.oo w centrum wystawienniczym na lewym brzegu Dniepru, ale później został przełożony na 08.oo i przeniesiony do biura partii Ojczyzna Julii Tymoszenko położonego na Padole. Zjazd przeniesiono nie ze względu na to, że opozycja jest prześladowana, a po to aby deputowani zdążyli dojechać do Rady Najwyższej ponieważ odbywało się tam dziś nadzwyczajne posiedzenie.

Nie wszyscy zmieścili się na podwórku siedziby Ojczyzny, a zatem delegaci stali także na jezdni.

Głosowano automatycznie, rolę Mychajła Czeczetowa (który kieruje głosowaniem rządzącej większości w Radzie Najwyższej) pełnił tutaj Ołeksandr Turczynow, który szybko mówił: kto za, kto przeciw, decyzja uchwalona! Nie było żadnego omawiania decyzji. Ci którzy nie zgadzali się z propozycjami, a była taka grupa z obwodu czerniowieckiego, byli określani mianem «prowokatorów».

W pierwszej piątce listy wyborczej znaleźli się Julia Tymoszenko i Jurij Łucenko. Była premier i minister spraw wewnętrznych w jej rządzie odbywają obecnie kary odpowiednio 7 i 4,5 roku więzienia. Jednak zgodnie z ukraińskim prawem, osoby karane, przebywające w więzieniach, a także te w stosunku do których prowadzone jest śledztwo, nie mogą kandydować do parlamentu. Oznacza to, że Centralna Komisja Wyborcza zapewne odrzuci te kandydatury.

Na liście znalazł się też dyrektor telewizji TVi Mykoła Kniażycki, męczony ostatnio przez prokuraturę i milicję podatkową. Od teraz chyba już mogę nazywać ten kanał nawet nie «sympatyzujący opozycji», a po prostu «opozycyjny».

W jednym z okręgów jednomandatowych w obwodzie lwowskim kandyduje z kolei jedna z najlepszych ukraińskich dziennikarek śledczych — Tetiana Czornowił.

(pp)

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*