Sondaż 4

Fundacja Inicjatywy Demokratyczne wraz z Kijowskim Międzynarodowym Instytutem Socjologii przeprowadziła sondaż, w którym po raz pierwszy partia Uderzenie Witalija Kliczki [UDAR, Ukraiński Sojusz Demokratyczny na rzecz reform] wyprzedza Zjednoczoną Opozycję. Do parlamentu wchodzi także Swoboda.

Wybory odbywają się w systemie mieszanym proporcjonalno — większościowym i dane dotyczą tylko głosowania proporcjonalnego, czyli połowy głosów. W okręgach jednomandatowych zwyciężą zapewne kandydaci Partii Regionów i przez nią popierani.

Głosowanie proporcjonalne (225 mandatów):

Partia Regionów 23,3% [26,3% w poprzednim sondażu pracowni Rating]
Uderzenie (UDAR) Witalija Kliczki 16% [12%]
Zjednoczona Opozycja 15,1 [22,6%]
Partia Komunistyczna 10,1% [10,8%]
Swoboda 5,1 [4,4%]

Według socjologów, Zjednoczona Opozycja traci ponieważ brak jej charyzmatycznego lidera. Nie jest takim na pewno Arsenij Jaceniuk. Jej wyborcy coraz częściej wybierają Uderzenie, na czele którego stoi bokser i polityk Witalij Kliczko.

(pp)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*